Skogsfastighet 200 ha i Sorsele Kommun

Produktiv skogsmark 175.6 ha

Impediment myr 25 ha

Bra arrondering

Virkesförråd 10.966 m3

Fördelat på

Tall 10.564 m3

Gran 69 m3

Löv 276 m3

Cont 58 m3

 

K1        8.7 ha        0 m3

R2        60.5 ha       772 m3

G1        101 ha        9.382 m3

S1        3.3 ha        561 m3

S2        1.1 ha        187 m3