Skogsfastighet 82 Ha i Härjedalens kommun 170 km söder om Östersund

Lång strandrätt till Ljusnan

Byggår 1740 allt renoverat 2006-2008

Bostadsbyggnad 160 m²

Gästhus

Jordvärme

Stall för 3 hästar

Från huset kan man se till skidbacken där det finns liftsystem

Skogsplan 2006

Produktiv skogsmark 66 Ha

Impediment 3 Ha

Övrig areal 9 Ha

Väg och kraftledning 1.5 Ha

Inägomark 3 Ha

 

Virkesförråd 3487 m³

Varav Tall 3254  m³ Löv 233  m³

 

Avstånd från Helsingborg 770 km

Avstånd från Göteborg 600 km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bastu

 

 

 

 

 

Skogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skidbacken som man kan se från marken

 

 

Strandrätten