Skogsfastighet 103 Ha beläget i Sorsele Kommun en fjällkommun i västerbotten norr om Vilhelmina

 

Nuvarande virkesförråd 7.000 m³

Hög andel Tall

Produktiv mark 59 Ha

Fördelat på 6 skiften varav 4 som ligger ner till Vindelälven

 

Länkar för information om Sorsele och Vindelälven

 

www.fiskecentrum.com/sorsele

www.sorsele.se/media/sorselemapp_webb.pdf

www.sorsele.se/media/806_sorsele_051111_v2.pdf

 

De markerade gränserna är inte exakta gränser utan uppskattade gränser